Marron Hotel

STANDARD

 • 20 m2
 • 25 phòng giường đôi

Giá phòng:

liên hệ

Giá phòng:

liên hệ

SUPERIOR

 • 25 m2
 • 45 phòng 2 giường đơn
 • 25 phòng giường đôi

Giá phòng:

liên hệ

DELUXE SEA VIEW

 • 30 m2
 • Sea view
 • 45 phòng giường đôi

Giá phòng:

liên hệ

EXECUTIVE

 • 35 m2
 • Sea view
 • 10 phòng 2 giường đơn
 • 04 phòng giường đôi

SUITE KING

 • 70 m2
 • Sea view
 • 04 phòng giường đôi

Giá phòng:

liên hệ

FAMILY SUITE

 • 150 m2
 • Sea view
 • 1 phòng